Valvonnan tehostaminen

Valtuustoaloite kilpailutettujen palveluiden valvonnan tehostamiseksi

Harmaan talouden johdosta valtiolta jää satojen miljoonien eurojen edestä veroja saamatta vuositasolla. Se vääristää kilpailua ja vaikuttaa negatiivisesti rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden toimintaan. Harmaa talous syö pohjaa julkiselta rahoitukselta, jolla on merkittävä vaikutus julkisten palveluiden laatuun, saatavuuteen ja hintoihin. Lakimuutos tulee lisäämään resursseja valtion puolesta tapahtuvaan valvontaan, esim. poliisille ja tullille. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan harmaan talouden kitkemiseksi on tehtävä töitä myös kuntatasolla palveluiden ja työn tilaajana.

Espoon esimerkki viime talvelta, kuinka kaupungin alihankkijat ovat saattaneet käyttää pimeää työvoimaa, osoittaa kaupungin valvonnan pettäneen pahasti. Espoo tästä viisastuneena on kiristänyt omaa valvontaansa. Tämän valtuustoaloitteen tarkoitus ei ole ottaa kantaa Espoon tilanteeseen, vaan varmistaa, että harmaa talous ei pääse toteutumaan Loviisassa. On merkittävä turvallisuuskysymys paikallisella tasolla jos työntekijöistä ei ole tarkkaa tietoa. Toisaalta kuntien, kaupunkien, valtion ja työntekijöiden itsensäkin etu on, että työntekijät on palkattu työehtosopimukset täyttävillä ehdoilla ja että heidän tuloistaan kerätään veroja.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

1) Loviisa seuraa aktiivisesti alihankkijoiden toimintaa, jotta harmaan talouden ilmiöt kuten veronkierto ja työehtosopimusten polkeminen tunnistettaisiin ajoissa ja niihin puututtaisiin välittömästi.

2) Loviisa laatii selkeät ohjeet ja takaa riittävät (henkilö-) resurssit, joiden avulla pystytään tehostetusti valvomaan kilpailutettujen palvelusopimusten noudattamista, ja palvelun laatua.

3) Loviisa edellyttää kilpailutettavilta yrityksiltä alihankkija- ja työntekijäluetteloiden toimittamisen ja seuraa aktiivisesti niiden toteutumista. Alihankkijoiden palkkaamien työtekijöiden on pidettävä mukanaan kuvallista henkilökorttia, jossa on myös yrityksen tunnukset. Loviisan kaupungin on tiedettävä, keitä sen organisaatiossa ja työmailla työskentelee ja voitava tarkastaa työntekijöiden henkilöllisyys myös pistokokein. Sopimuksiin lisätään riittävän tuntuva sanktio, mikäli palvelun laatu tai työntekijöiden oikeudet eivät toteudu.

7.9.2011 Loviisa Armi Lindell, Vas.

Mainokset