Terveystark. työttömille

VALTUUSTOALOITE:

Pitkäaikaistyöttömille terveystarkastukset

Loviisan hyvinvointistrategian kokonaisvaltainen eteenpäin vieminen on jäänyt resurssipulan vuoksi vähiin. Kuitenkaan emme voi jäädä odottamaan loputtomiin, että joku tulee ehdottamaan miten loviisalaisten terveyttä voidaan edesauttaa ja terveyseroja kaventaa. Valtuutettuina meidän tulee huomioida myös lait, joita kuntien toimista säädetään.

Valmisteilla olevassa terveydenhuoltolaissa (HE:kevät 2010, voimaan 2011) yhdistyvät

kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki. Uusi laki velvoittaa kuntia luomaan

rakenteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (17 §):

”Kunnan tulee seurata kunnan asukkaiden terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden

kehitystä väestöryhmittäin sekä huolehtia terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta

kunnan kaikissa toiminnoissa.”

Loviisassa on suuri työttömyysaste ollut jo pitkään. Pitkäaikaistyöttömyys on rasite paitsi toimeentulolle, myös laskeneen elintason vuoksi terveydelle. Sydän- ja verisuonitaudit, sekä kakkostyypin diabetes lisääntyvät koko ajan ja terveyserot kasvavat. Pienituloisilla on enemmän ongelmia terveytensä kanssa kuin suurituloisilla. Työttömillä ei myöskään ole säännöllistä kontaktia terveydenhuoltoon samalla tavalla kuin työssäkäyvillä työterveyshuollon kautta.

Ensi vuosi on valtimoterveyden edistämisen teemavuosi Loviisan hyvinvointistrategian mukaan. Me allekirjoittaneet ehdotamme, että ensimmäinen konkreettinen askel valtimoterveyden edistämiseksi ja terveyserojen  kaventamiseksi otettaisiin parantamalla pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluita ottamalla heidät säännöllisien terveystarkastusten piiriin vuonna 2011.

8.9.2010 Loviisa

Armi Lindell, Vas.

Mainokset