Sijaisomaishoitajakokeilu

VALTUUSTOALOITE

SIJAISOMAISHOITAJAKOKEILU

Loviisassa on tavoitteena nostaa omaishoitajien määrää ja tukea jo omaishoitajan työtä tekevien jaksamista. Lakisääteiset lomapäivät, joita on kolme kappaletta per kuukausi, on joskus hankala järjestää ja kaikki eivät halua omaa läheistään lähettää vieraaseen paikkaan että itse voisi hetken hengähtää. Vapaapäivät ovat kuitenkin tärkeitä hoitajan oman jaksamisen kannalta. Vapaapäivien pitämisen mahdollisuuksia pitää lisätä omaishoitajan ja hoidettavan näkökulmasta paremmilla ja joustavammilla keinoilla.

Helsingissä ja muissa kunnissa on käytössä sijaisomaishoitaja-toiminta. Siinä omaishoitaja hankkii lomansa ajaksi itselleen sijaisomaishoitajan. Esimerkiksi jos omaishoitaja on puoliso, voi sijaisomaishoitaja olla aikuinen lapsi tai muu lähipiiristä tuttu henkilö. Sijaisomaishoitajalle maksetaan korvaus lomitusajasta.

Sijaisomaishoitajuus toimii niin vanhusten kanssa, mutta erityisen hyvin myös silloin kun omaishoidettava on lapsi tai nuori.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Loviisassa otetaan omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi kokeiluun sijaisomaishoitajien käyttö joko jo kuluvana vuonna, tai viimeistään ensi vuoden (2012) alusta. Kokeilusta tiedotetaan myös kaikille omaishoitajille erikseen.

 

Armi Lindell, Vas.

 

(Aloite tuotti sen, että sijaisomaishoitajatoimintaa kokeillaan vuoden 2012.)

Mainokset