Kotiapua vauvaperheisiin

VALTUUSTOALOITE:

Tilapäistä maksutonta kotiapua vauvaperheisiin

Loviisassa on tällä hetkellä tarjolla maksullista tilapäistä kotiapua lapsiperheille. Kriteerit kotiavun saamiseksi ovat:

Lapsiperheiden kotipalveluna annetaan Loviisassa vuodesta 2010 käytännön apua arjen hallintaan, perheen omatoimisuuden ja jaksamisen tukemiseksi. Kotipalvelun lähihoitaja ei ole perheen lastenhoitaja vaihtoehtona lasten päivähoidolle tai lapsen sairastuessa, jolloin vanhemmalla on oikeus jäädä häntä hoitamaan.

Kotipalvelua voidaan yksilökohtaisen harkinnan perusteella myöntää lapsiperheelle esimerkiksi seuraavista syistä:

  • vaikeudet raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
  • kroonisesti sairaan tai vammaisen lapsen hoito
  • vaikea elämäntilanne
  • vanhemman akuuttisairastuminen tai uupuminen
  • perheenjäsenen kuolema tai muu äkillinen kriisi perheessä
  • vanhemman henkilökohtainen asiointi, johon ei lasta voi ottaa mukaan (lääkäri, terapia)
  • lastensuojelullinen syy (tilaus sosiaalityöntekijän kautta).

Kotiavun käyttö on käytännössä ollut kuitenkin melko vähäistä. Perheet eivät joko ole olleet tietoisia avun mahdollisuudesta, tai sitten asiakasmaksun maininta karkottaa ihmiset hyvän ongelmia ennaltaehkäisevän avun piiristä pois. Pienituloisilla ei ole mahdollisuutta maksaa pientäkään asiakasmaksua, vaikka avun tarve olisi kuinka akuutti. Kynnys anoa erikseen maksutonta apua on monelle liian suuri. Lapsiperheiden kotipalveluun on jo varattu resursseja, niiden käyttämättömyys ei palvele ketään.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja vauvaperheiden jaksamisongelmien ennaltaehkäisemiseksi otetaan käyttöön kokeilu vuodeksi 2011, jossa lapsiperheet, joissa on alle yksivuotias vauva, saavat pyytäessään kotiapua kolme kertaa max 4 tunnin ajan ilman erillistä asiakasmaksua ja tästä laitetaan tiedote jokaisen Loviisan alueen äitiys- ja lastenneuvolan seinälle.

6.9.2010 Loviisa

Armi Lindell, Loviisan vasemmistoliitto ry

Mainokset